et | en

Estonian School in Cork (Corki Eesti Kool)

kool

Kooli on oodatud kõik lapsed, kellel on huvi eesti keele ja kultuuri vastu.

Muusika, draama ja liikumine (rahvatants, ringmängud) toimub liitklassina, teistes ainetes on lapsed jaotunud vastavalt vanusele rühmadesse. Õppekavas on lisaks eelpool mainitud ainetele veel eesti keel ja kirjandus, kodulugu, loodusõpetus ja meisterdamine.

Kool toimub kuu igal teisel laupäeval.

Andmed:

RiikIirimaa
Wilton, Cork
+353872483061

Kontaktid:

Nimi Pille Paldra Gleave
Roll juhatuse liige, õpetaja
Nimi Eneken Fleming
Roll juhatuse liige, õpetaja
Nimi Kerle Soosalu
Roll juhatuse liige