et | en

Estonian School in London (Eesti Kool Londonis)

kool

Eesti Kool Londonis alustas õppetööd 2009.a sügisel. Eesti Kool Londonis on täiendõpet pakkuv kool, kus lisaks eesti keelele õpetatakse ka muusikat, käsitööd ja kunstiõpetust. Kooli põhieesmärgiks on arendada laste eestikeelset suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ja rikastada sõnavara. Samuti peab kool oluliseks anda lastele teadmisi Eesti kultuuriloo, rahvakalendri tähtpäevade, tähtsamate ajaloosündmuste ja looduse kohta ning äratada lastes huvi Eesti lastekirjanduse vastu.

Koolis käivad lapsed vanuses 3-14 aastat ja õppetöö toimub neljas vanuserühmas. Koolitunnid toimuvad kaks korda kuus laupäeviti Chiswick School’i ruumides Londoni lääneosas.

Andmed:

Eesti Kool Londonis
RiikSuurbritannia
London
18 Chepstow Villas, London, W11 2RB
Veebilehthttp://www.eestikoollondonis.co.uk/

Kontaktid:

Nimi Liina Särkinen
Roll juhatuse esimees
E-post liina.sarkinen at gmail.com
Nimi Kerli Liksor
Roll juhatuse liige
E-post kerli.liksor at hotmail.com
Nimi Eesti Kool Londonis
E-post eestikool.london at gmail.com
Telefon +44 7712163276