et | en

Helsinkin kaupungin viron kielen opetus (Helsingi linna eesti keele õpetus)

kool

Kõikidel eesti lastel on Soomes võimalus hoida värskena oma emakeelt ja teadmisi eesti kultuurist. Selleks on ette nähtud 2 emakeeletundi nädalas. Kuna tundides on koos lapsed eri vanusest, on tähtis koostöö ja üksteisega arvestamine. Igasse tundi kuulub eri liiki tekstide funktsionaalne lugemine, tekstiloome (kirjeldus, muinasjutt, kiri vms), mäng lugemise/kirjutamise/kultuuriteadmiste arendamiseks ja tasemele vastav keeleharjutus.

Helsingis saab eesti keelt õppida 7 koolis: Vesala algkool, Myllypuro algkool, Meri-Rastila algkool, Itakeskuse põhikool, Soinise kool, Keinutie algkool, Jakomäe põhikool. Õpe on mõeldud 1.-9. klassi õpilastele.

2011/2012. õa on Helsingis eesti keelt õppivaid lapsi 70.

Andmed:

Helsingi linna eesti keele õpetus
RiikSoome
Helsingi

Kontaktid:

Nimi Koidu Oja
Roll õpetaja
E-post koidu.oja at edu.hel.fi
Nimi Marika Virit
Roll õpetaja
E-post marika.virit at edu.hel.fi