et | en

Språkundervisning i Lund (Lundi linna eesti keele õpetus)

kool

Marju Masso õpetab Lundi linnas eesti keelt lastele, kelle kodune keel on eesti keel.

Tund toimub kord nädalas ja kestab 40 minutit. Kui koolis on mitu sama keelt rääkivat last, moodustatakse neist rühm.

Emakeeleõpe Rootsis riiklikul tasemel korraldatud ja rahastatud.

Andmed:

RiikRootsi

Kontaktid:

Nimi Marju Masso
Roll õpetaja
E-post marju_masso at hotmail.com