et | en

Estnische Schule in Wien (Viini Eesti Kool)

kool

Viini Eesti Kool tegutseb alates veebruarist 2009. Tunnid toimuvad regulaarselt kaks korda kuus. Kooli eesmärk on toetada laste eesti keele arengut ning tutvustada eesti kultuuri neljas erinevas vanuserühmas: 2 rühma lasteaiaealistele ja 2 rühma kooliealistele lastele. Väiksemate (3-5aastaste) rühmades toimub see eelkõige erinevate keelt arendavate mängude ja tegevuste, laulude, salmide ja juttude kaudu. Suuremate rühmad on eelkooli- ja kooliealistele lastele, kes õpivad eesti keeles lugema ja kirjutama. Lisaks eesti keele tundidele toimuvad ka muusikatunnid kahes vanuserühmas, kus lapsed õpivad erinevaid eesti laule, laulumänge ja tantse.

Andmed:

Viini Eesti Kool
RiikAustria

Kontaktid:

Nimi Ruth Dorn
Roll õpetaja
E-post ruth_leed at hotmail.com
Nimi Madis Raspel
Roll õpetaja
E-post madisraspel at gmail.com
Nimi Triinu Viilukas
Roll õpetaja
E-post triinu at viilukas.ee