et | en

Šveitsi Eesti Mänguring

selts

Šveitsi Eesti Mänguring on esimene sellelaadne (Eesti lastele suunatud) projekt  Šveitsis (vabatahtlike eestvedajate näol), mis startis 2014.aasta jaanuaris. Mänguringis osaleb u. 30 last, vanuses 3-12 eluaastat.

Lapsed on jaotatud 3 vanuserühma: mudilased (3-4a), koolieelikud (5-7a) ja kooliealised (8-12a).

Šveitsi Eesti Mänguringi põhieesmärgiks on tutvustada Šveitsis elavatele Eesti päritolu lastele nii Eesti kultuuri, kirjandust, tähtpäevi, aga ka arendada laste eesti keele oskust. Suur osa mänguringi tegevusest toimub läbi suhtluse, rühmatöö, mängu ja käelise tegevuse (aga ka läbi muusika ja laulu), kus põhirõhk on eneseväljendusel ning eesti keele sõnavara laiendamisel. Samuti pakub mänguringis osalemine (nii lastele kui ka nende vanematele) võimalust toredateks kohtumisteks, et sõlmida ja säilitada sõprussuhteid.

Screen Shot 2014-01-16 at 6.56.07

Foto: Šveitsi Eesti Selts

Andmed:

RiikŠveits
Zürich

Kontaktid:

Nimi Kirsti Rosenberg
Roll mänguringi juhataja
E-post manguring at rosenberg.ee