et | en

Vironkielisen Opetuksen Seura (Eestikeelse Hariduse Selts)

selts

Eestikeelse Hariduse Selts on asutatud 26.11.2007 Helsingis. Eestikeelse Hariduse Selts on mittetulundusühing, mille tegevus põhineb vabatahtlikkusel. Seltsi eesmärgiks on eesti keele ja kultuuri alalhoidmine ning arendamine Soomes.

Seltsi eesmärgid:
- aidata kaasa eesti keele, kultuuri ja identiteedi alalhoidmisele ja arendamisele;
- edendada ja toetada eestikeelset haridustegevust Soomes, sealhulgas eestikeelse õppetöö korraldamist;
- koondada ja vahendada teavet eestikeelse hariduse kohta Soomes;
- osaleda keeleoskust ja kultuuritundmist edendavates projektides ning ka ise neid algatada.

Andmed:

RiikSoome
Helsingi
Sörnäisten rantatie 22 C, 00540
Veebilehthttp://www.eestikeelsehariduseselts.fi/

Kontaktid:

Nimi Helja Kirber
E-post helja6 at gmail.com