et | en

Eesti keel emakeelena

•    http://lastekas.ee/
Lasteka kodulehelt leiab erinevat meelelahutust ja eestikeelset keskkonda mudilastele ja natuke suurematele. Seal on põnevad mängud, viktoriinid, võistlused. Lisaks saab lugeda 9-15-aastastele mõeldud virtuaalajakirja “Knups”, mis kajastab põnevaid uudiseid muusikast, maailmast, loodusest. Lisaks vt http://www.mudila.ee/

•    http://www.meieoma.ee/
Sellest keskkonnast saab vaadata eestikeelseid lastesaateid, kuulata Mina-lugusid, joonistada, mängida, laulda karaoket jne. Mõnus keskkond lastele.

•    http://mangunurk.weebly.com/taumlhesegadik.html
Tähesegadikud erinevatel teemadel.

•    http://www.edlv.planet.ee/karate/jarjesta2.swf


•    http://edlv.planet.ee/th/vastand_karu_01.swf

.•   http://e-materjalid.wikispaces.com/avaleht
Erinevad õppematerjale lastele 

•     http://eestikeel.ee/
Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 6-10aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele ja põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval. Tunnid lähtuvad eesti keele kui emakeele õppimise metoodikast. Kursus on kasutamiseks tasuta ning loodud lastele eesti keele säilitamiseks ja arendamiseks.

•    http://keskraamatukogu.ee/px_lasteleht/tahekodu/
Eestikeelne tähtede õppimist ja lugemisoskust arendav veebipõhine mäng "Tähekodu". Mõeldud eelkooliealistele ja algklassilastele.

•    http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/TAHESO~1/index.html
E-õppe materjal I kooliastme õpilastele.

•    http://web.zone.ee/sonavara/
Tuuli Koitjärve koostatud harjutusi sõnavara ja loovuse arendamiseks I ja II kooliastmes.

•    http://eestikeel.eu/index.php
Rohkem kui 130 harjutusest koosnev kogu on mõeldud II kooliastme eesti keele teemade kordamiseks ja teadmiste kinnistamiseks, kuid võib kasutada ka uue materjali õppimiseks. Kuna harjutuste juures on enesekontrollivõimalus, sobivad harjutused õpilastele ka iseseisvaks tööks. Harjutused on jagatud teemarühmadesse ja paigutatud lihtsamast keerulisemani.

•    http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/
Materjal "Tunne kõnekäände" koosneb 35 internetis täidetavast testist (5 erinevat raskusastet).

•    http://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp/index.html
Materjalid täishäälikute ja sulghäälik p veaohtlike häälikutena.

•    http://www.miksike.ee/
Miksike pakub õppematerjale üldhariduskoolidele. Minu Miksikese paketis on süstematiseeritud ja ekspertide poolt üle vaadatud materjalid. Pakett sisaldab e-lehti, interaktiivseid harjutusi ja online-kontrolltöid. Lisaks õppematerjalidele pakub Miksike erinevaid online ühisõppe teenuseid ja õppimise tuge. Lisaks leiab Miksikese kodulehelt funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks tekste http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/funktslug/funkts.htm ja erinevaid näidendeid http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/naidendid.htm.

•    http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
Käesoleva materjal on riikliku õppekava õigekirjakursuse abimaterjaliks, mille on koostanud Erika Rummel. Õppematerjal sisaldab õigekirja põhimõtteid, reegleid, näiteid, harjutusi, töölehti.

•    http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/505000
Portaali Koolielu eesti keel emakeelena õppematerjalid erinevatele kooliastmetele.

•    http://web.zone.ee/oppematerjal58/index.html
4. klassi eesti keele õppematerjalid.

•    Sünonüümide leidmise harjutus http://www.kubbu.com/?s=synonym_pahk, lausete moodustamise doomino http://www.kubbu.com/?s=lause_moodustamine_pahk.

•    http://taheke.delfi.ee/
Tähekese keskkond, kust õpetaja leiab mitmesuguseid lisamaterjale eesti keele tunniks – jutud, luuletused, intervjuud, mängud, viktoriinid, multikad jpm. Sobib ka lapsele iseseisvaks tegutsemiseks.

•    http://www.keeleveeb.ee/
Keeleveebist leiab erinevaid eesti keele sõnastikke, tõlkesõnastikke, erialasõnastikke, koolisõnastikke, võõrkeelseid sõnastikke jm.

•    http://keelevara.ee/
Erinevad sõnastikud, leksikonid, teatmeteosed.

•    http://www.ut.ee/974879
Sõnar - õigekirja-abi mobiiltelefonis.

•    http://arhiiv.err.ee/
Eesti Rahvusringihäälingu video-, audio-, fotoarhiiv ning Balti Filmi- ja Meediakooli väljaannete arhiiv.

•    http://raadioteater.err.ee/raadioteater/kuuldemaengarhiiv