et | en

Haridusprojektid

Rahvuskaaslaste programmist saab väliseesti kogukodades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele toetust taotleda kaks korda aastas, mais ja novembris. Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Taotlusvoorude tähtajad on 1. mai ja 1. november.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

· eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
· laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;
· õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi;
· õppereiside korraldamine Eestis;
· logopeediline nõustamine;

Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel.

Haridusprojektide toetuse veebi-taotlusvorm

Haridusprojektide toetuse taotlemise

eeskiri (link) (viimati muudetud 21.03.2016)

projekti eelarvevorm (viimati muudetud 29.09.2014)

projekti kirjeldusvorm (viimati muudetud 01.04.2015)


Täiendav teave
Eesti Instituut, Lea Kreinin, +372 6314 355 lea.kreinin@estinst.ee
Haridus- ja Teadusministeerium, Andero Adamson, +372 7350 225 andero.adamson@hm.ee

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega. Konkursile esitatud dokumente ei tagastata.


NB!

· Projektide eelarve koostamisel võetakse aluseks kooliaasta, mitte kalendriaasta.

· Haridusprojektide eelarvest ei kaeta õppevara soetamist (õppevara rahastatakse teisest allikast).

· Abikõlbulikud ei ole toitlustamise, suupistete, toiduainete jms ostmise kulud, nagu ka muud kulud, mis ei ole taotluse eelarves välja toodud.

· Aruannete esitamisel on toetuse saaja kohustatud kinni pidama lepingus sätestatud kuupäevadest.

· Aruandlusel jälgida kuludokumentide kuupäevi! Arvete kuupäevad peavad jääma toetuse kasutamise ajavahemikku.

· Juhendajate töötasu tõendada lepingute ja pangaväljavõtetega, sularahas tehtud väljamaksete puhul kinnitab saaja summa kättesaamist allkirjaga.


Eraldatud haridusprojektide toetuse aruande vormid:

juhend (viimati muudetud 10.04.2013)

sisuline aruanne (viimati muudetud 18.02.2015)

finantsaruanne (viimati muudetud 18.02.2015)

kuluaruande vorm (eraisikule esitamiseks oma asutusele) (viimati muudetud 10.04.2013)

töövõtuleping (asutuse ja eraisiku vahel) (viimati muudetud 14.06.2013)