et | en

Kirjandus

 • http://kirjanduslugu.edu.ee/
 • Märt Hennoste koostatud „Väikse eesti kirjandusloo“ põhiosa moodustab ülevaade eesti kirjandusest sajandite kaupa ning sellele järgnevad 67 eesti kirjandusloos silma paistnud autori loomingu lühitutvustused. Materjali muudavad vaheldusrikkamaks rohked tekstinäited, helisalvestised, kunstireproduktsioonid ja fotod. Vajadusel saab õpilane kasutada kirjandusmõistete leksikoni ning kontrollida õpitut testi abil. Internetis on see kättesadav tänu Tiigrihüppe SA-le.

 • http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=193
 • Migratsiooni ja Integratsiooni SA välja antud töölehtede kogumik „Eesti uusima aja kirjandus” on lisaõppematerjal eesti kirjanduse õpetamisel vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes. Kogumik koosneb 34 töölehest, kus on katkendeid eesti kirjanike aastail 2000-2007 ilmunud ilukirjanduslikest tekstidest ja nende juurde kuuluvatest tööülesannetest. Ilukirjanduslike tekstide hulgas on nii proosat, luulet kui ka draamat ning töölehtede autorid on õpiülesannete koostamisel lähtunud Doug Buehl’i raamatust „Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis”.
  Õppematerjal „Eesti uusima aja kirjandus” tutvustab noorema põlvkonna kirjanike loomingut ning aitab kaasa õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Allalaaditav käesolevalt lingilt.

 • http://www.kirmus.ee/erni/erni.html
 • Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25 (selle põhinevaid tunniskonspetke http://www.htg.tartu.ee/materjalid/Comenius/Failid/48.htm)

 • http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/106761162
 • Portaali Koolielu kirjanduse materjalid erinevatele kooliastmetele.

 • http://kreutzwald.kirmus.ee/
 • Kreutzwaldi sajand on Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline digitaalarhiiv: arenev nüüdisaegne elektrooniline mälupaik, mis pakub arhiivimaterjale, eestikeelset vanemat ilukirjandust nii raamatute kui täistekstidena, tutvustab kirjanikke ja kultuuriloolisi isikuid - seda kõike seostatuna ajalooliste sündmustega vanal Eesti- ja Liivimaal.

 • http://vildereisid.wordpress.com/
 • Eduard Vilde reiside ja reisikirjade portaal.

 • http://www.folklore.ee/pubte/muina/antoloogia/
 • Suur valik eesti rahva muinasjutte.

 • http://e-raamatukogu.com/
 • E-raamatukogu, mille kaudu saab lugeda erinevat eesti kirjandust. Suur osa teoseid on on-line lugemiseks tasuta.

 • http://www.keskraamatukogu.ee/index.php?id=6530
 • Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU, mille kaudu saab laenutada ilukirjandust 14-21 päevaks. Registreerimiseks on vajalikud vaid isikuandmed.

 • http://www.hot.ee/sekontia/
 • Olimar Kallase 1986. a ilmunud koomiks “Seiklus Sekontias”. Lugemismaterjal nii lastele iseseisvalt kui tunnis lugemiseks.