et | en

Lingid

Siit leiate valiku viideid Eestis ja välismaal asuvate õppe- ja riigiasutuste ning teiste institutsioonide kodulehtedele.

EKKAV sekretariaat asub Mittetulundusühingus Eesti Instituut, mille põhitegevuseks on levitada Eesti kohta teadmisi terves maailmas.


Eesti kõrgkoolid:

Tallinna Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool


Tartu Ülikool


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia


Eesti Kunstiakadeemia


Eesti Maaülikool


Ministeeriumid:

Haridus- ja Teadusministeerium

Kultuuriministeerium


Välisministeerium


Sihtasutused, fondid:

SA Archimedes

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (REKK)

Tiigrihüppe SA


Eesti diasporaa ajalehed:

"Eesti Elu" Kanadas

"Vaba Eesti Sõna" Ameerika Ühendriikides

"Eesti Päevaleht" Stockholmis

"Eesti Hääl" Inglismaal

"Eesti Rada" Saksamaal


Rahvuskaaslased välismaal