et | en

Muu

 • http://lemill.net
 • LeMill keskkonnas on erinevate ainete interaktiivsed ülesanded.

 • http://www.efa.ee/web/
 • Eesti Filmi Andmebaasi lehekülje eesmärk on koondada Eesti rahvusfilmograafiat ning teha see lähitulevikus Interneti teel kättesaadavaks kõigile huvilistele nii Eestis kui välismaal.

 • http://www.blackmarketonline.eu/demo/on-bmo/what-is-bmo/
 • Black Market Online`i lehekülg on suunatud ni filmitegijatele kui -huvilistele. Peagi on võimalik lehekülje vahendus vaadata Eesti filme.

 • http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=34
 • Tiigrihüppe Sihtasutuse kodulehelt leiab erinevaid e-õppe materjale matemaatika, eesti keele ja kirjanduse, bioloogia, geograafia jt ainete õppimiseks. Lisaks on algõpetuse materjalid.

 • http://bio.edu.ee/noor/
 • Keskkond “Noor loodusuurija”, kus on loodusõpetuse katsed 4.-6. klassi õpilastele. 4. klassile on teemad “Maailmaruum” ja “Inimene”, 5. klassile “Vesi” ja “Õhk”, 6. klassile “Aed ja põld”, “Järv ja jõgi”. Vajalik registreerimine.

 • http://www.hiie.tartu.ee/?id=133&lang=est
 • Tartu Hiie Kooli kodulehelt leiab erinevaid materjale nii eelkoolilastele kui ka algklassiõpilastele. Seal on lugemistekste, Internetipõhiseid töölehti ning arvutis täidetavaid töölehti, samuti parandusõppe materjale.

 • Koolielu portaalist http://koolielu.ee/waramu/index leiavad materjale erinevate ainete õpetajad.

 • http://www.folklore.ee/Berta/
 • Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas.

 • http://timberg.webs.com/
 • Erinevate õpetajate koostatud materjalid 1.-9. klassile.

 • http://www.toitumine.ee/muinasjutukad/index-2.html
 • Õiget toitumist õpetav ja suunav koduleht, kus lapsed saavad mändida ning vanemad lugeda toitumisalast teooriat.

 • http://pokumaa.ee/index.php?page=10
 • Mälumängud, pusled ja seenetundmismäng lastele. Lisaks on lehel ka infot Pokumaa, Pokude ning Edgar Valteri kohta.

 • http://tsirkus.minuraha.ee/
 • Lauamäng, mis paneb proovile mängija teadmised rahaasjadest.

 • http://www.rahamaa.ee/
 • Rahamaa on lõbus, arendav ja õpetlik mängukeskkond 5-9aastastele lastele. Rahamaal leiab Teie laps tegevusi, mis tutvustavad talle mitmesuguseid raha ja selle kasutamisega seotud teemasid: kust raha tuleb, mis on raha väärtus, kuidas rahaga ümber käia ja seda koguda.

 • http://www.kustuti.ee/paasterongas/
 • Veeohutuse õppekeskkond, mis annab võimaluse ohtu sattumata arvuti taga istudes kontrollida ja täiendada oma veeohutusalaseid teadmisi. Saadud teadmised aitavad reaalsetes ohusituatsioonides võtta vastu õigeid otsuseid ning kiiresti reageerida.

 • http://www.kustuti.ee/kustuti/kustuti_content.htm
 • Tuleohutuse õppekeskkond, mis õpetab käitumist tulekahju korral nii koolis, kodus kui ka looduses.