et | en

Õppematerjalide loomine

  • http://lemill.net/
  • Veebikogukond avatud õppematerjalide otsimiseks, koostamiseks ja jagamiseks eri tasemel õppijatele.

  • http://eestikeel.wikispaces.com/
  • Sellelt lehelt leiab mitmesuguseid linke eesti keele ja kirjanduse materjalide kohta, erinevate tarkvarade kasutusjuhendeid, leiab ka näiteid olemasolevatest materjalidest ja kodulehtedest, blogi loomise ja pidamise näpunäiteid, veebilehekülgede loomise vahendeid. Peamiselt suunatud õpetajale.