et | en

Õppevara

Välismaa kõrgkoolid, üldhariduskoolid ja seltsid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri, saavad tellida Eestist õppevara. Tellimusi vormistab Eesti Instituut kevaditi. Õppevara saadetakse koolidele ja seltsidele rahvuskaaslaste programmi raames ning välismaa kõrgkoolidele EKKAV programmi raames. Programme rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Õppevara hangitakse ja saadetakse tellijatele TASUTA, kui ei ole eraldi kokkuleppeid.

Õppevara tellimused vaatab üle ja kinnitab koolide-seltside puhul hariduskomisjon, kõrgkoolide osas välisõppe nõukogu. Komisjonil ja nõukogul on õigus tellimust kärpida või tühistada.

Tellimuse saavad esitada üksnes välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate ülikoolide, koolide, seltside vm institutsioonide esindajad õppe- ja/või teadustööks, eraisikud ei saa antud keskkonnast õppematerjale tellida. Välismaal elavatel eesti keele huvilistel soovitame pöörduda nõu saamiseks kohaliku eesti lektori või õpetaja poole.

Õppematerjale on võimalik tellida elektroonses keskkonnas.

Õppematerjalide loetelus on materjale nii lasteaialastele, kooliõpilastele kui ka täiskasvanutele.

Teil on võimalik otsida nimekirjast sobivaid materjale pealkirja (märksõna), õppematerjali tüübi (õpik, CD jne), teema (nt grammatika, ilukirjandus jne) ja sihtrühma taseme (lapsed, õpilased, täiskasvanud) järgi. Nimekiri on ühtlasi soovitav ja teavitav loetelu, kus on toodud ka need teosed, mis on juba läbi müüdud.

Kui soovite tellida nimetust, mida ei leia loetelust, palun kirjutage selle pealkiri, autor, kirjastus, hind ja soovitud kogus tellimuse esitamisel kommentaaride kasti.

Tellimuse vastuvõtmise kohta tuleb teie e-mailile kinnitus. Kui te mingil põhjusel pole kinnitust saanud, palun kirjutage meiliaadressil keelkultuur@estinst.ee

Õppematerjalide hinnad on ligikaudsed ja võivad muutuda.

Õppevara tellimusi saavad esitada välismaal tegutsevad Eesti koolid ja seltsid  kuni 15. maini ja välismaa ülikoolides töötavad eesti keele lektorid 15. juunini.

Küsimuste korral palume võtta ühendust: keelkultuur@estinst.ee, +372 631 4355.