et | en

Rahvuskaaslastele

Sageli on just välismaal elavad eestlased meie maa esmased tutvustajad. Pea igas maailmanurgas võib kohata eestlasi ja nende järeltulijaid. Eestist lühemat või pikemat aega eemalviibivatel rahvuskaaslastel tekib sageli küsimus, kuidas säilitada emakeelt ja kuidas õpetada seda ka oma lastele.

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse nii eesti juurtega lastele ning täiskasvanutele kui ka teistele huvilistele välismaa üldhariduskoolides, täienduskoolides, pühapäevakoolides ja keelekursustel ning see püsib eelkõige väliseestlaste toel. Eesti toetab välismaal elavaid eesti juurtega inimesi eelkõige rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Uudiseid välismaal elavatele eestlastele vahendatakse infoportaali Rahvuskaaslased välismaal kaudu https://www.hm.ee/et/rahvuskaaslased/.

Eesti Instituudi kaudu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel saadetakse õppevara välismaal tegutsevatele Eesti koolidele ja seltsidele. Viimastel aastatel on tellimuste arv aina suurenenud, sest uusi koole ja seltse tuleb pidevalt juurde. Õppevara tellimusi võetakse üldjuhul vastu kevadel, vastavalt tellimustele saadetakse raamatud, õpikud jm õppevara koolidele enamasti augustis-septembris Välisministeeriumi abil.

Õppevara nimekirjaga saab tutvuda õppevara tellimise keskkonnas.

http://ekkm.einst.ee/tellimiskeskkond/

Samuti on asutud toetama rahvuskaaslaste programmi raames väliseesti kogukondade haridusprojekte, mis aitavad säilitada välismaal elavate eestlaste emakeelt.

Kord aastas (suvel) korraldatakse koostöös Tartu ülikooli ja Archimedesega eesti keele ja kultuuri õpetajatele ainealane metoodiline koolitus, kus lisaks eesti keelele käsitletakse ka muid teemasid.

Üldhariduskoole, kus õpetatakse eesti keelt, on Soomes, Rootsis, Lätis, Ukrainas, Venemaal ja Abhaasias. Lisaks õpetatakse eesti keelt Euroopa Koolides Brüsselis, Luksemburgis ja Münchenis.


Eestist on saadetud õpetaja
:
Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumi - Vally Tamm
Ülem-Suetuki Põhikooli - Airi Lauri
Riia Eesti Põhikooli - Triin Jürgenstein

Eesti keele õpetajad töötavad ka Luksemburgi, Brüsseli ja Müncheni Euroopa koolides.

Koolide ja seltside kontaktandmed leiate siit:

Koolid

Seltsid

Eesti Instituudis tegeleb välismaa koolide ja seltside eesti keele ning kultuuri õppe küsimustega (õppevara tellimused, haridusprojektid jne) Lea Kreinin (lea.kreinin@estinst.ee).