et | en

Väliseesti õpetajate suvekool 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimus 27.–29. juunil 2017 Tallinnas ja Naissaarel.

Sel korral läheneti teemadele sihtrühmapõhiselt. Pühapäevakoolide õpetajad olid oodatud 27. ja 28. juunil, üldhariduskoolide õpetajad 28. ja 29. juunil.

Suvekooli korraldas Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

Suvekooli suur fotogalerii

Suvekooli materjalid: