et | en

Õppevara tellimine

Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil +, tellimusest eemaldamiseks ikoonil x. Ikooniga Ox tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Täpsem seletus on siin.

Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta.

Pealkiri Tüüp Tase Teema
 
Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli IV klassile. Kuulamisülesanded. 2 CDd CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 4. klass raamat õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 5. klass õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 6. klass õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 7. klass õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 8. klass õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile. 9. klass õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Lisa tellimusse
Eesti keele õpik. B1, B2 õpik Keeleõpe
Lisa tellimusse
Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes raamat õpilased Keeleõpe Läbi müüdud
Eesti keele õppemängud lasteaias raamat lapsed Keeleõpe Läbi müüdud
Eesti kihelkondade värvid raamat Kultuur
Lisa tellimusse
Eesti kirjakeel õpik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti kirjandus. Rahvausundist C. R. Jakobsonini. Lisamaterjal vene gümnaasiumile töövihik õpilased Kirjandus
Lisa tellimusse
Eesti kirjanduse ajalugu raamat Kirjandus
Lisa tellimusse
Eesti kirjanduse kuulamisülesanded CD õpilased Kirjandus
Lisa tellimusse
Eesti kirjanduse töövihik gümnaasiumiõpilasele töövihik õpilased Kirjandus
Lisa tellimusse
Eesti kirjanike ilmavaatest raamat Kirjandus
Lisa tellimusse
Eesti koduloomad raamat lapsed Kirjandus ‣ uuem lastekirjandus
Lisa tellimusse
Eesti kohanimeraamat teatmeteos Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti kunsti 100 aastat raamat täiskasvanud EKKAV2019
Lisa tellimusse
Eesti kunsti ajalugu II 1520-1770 raamat Kultuur ‣ Kunst
Lisa tellimusse
Eesti kunsti ajalugu V. 1900-1940 raamat Kultuur ‣ Kunst
Lisa tellimusse
Eesti lastekaart muu lapsed Geograafia
Lisa tellimusse