et | en

Õppevara tellimine

Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil +, tellimusest eemaldamiseks ikoonil x. Ikooniga Ox tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Täpsem seletus on siin.

Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta.

Pealkiri Tüüp Tase Teema
 
Eesti linnad (lauakaart) muu õpilased Geograafia Läbi müüdud
Eesti lipp raamat Kultuur ‣ Eestist
Lisa tellimusse
Eesti looduskultuur raamat täiskasvanud Loodus
Lisa tellimusse
Eesti luuleilm II raamat täiskasvanud EKKAV2019
Lisa tellimusse
Eesti lähiajaloo kolm põhiprobleemi, kolmkümmend kolm lahendust raamat täiskasvanud Ajalugu
Lisa tellimusse
Eesti maakonnad (lauakaart) muu õpilased Geograafia Läbi müüdud
Eesti metsamarjad raamat Loodus
Lisa tellimusse
Eesti muistendite kuldraamat raamat õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat V köide, 24. vihik lõpetis – maaglema teatmeteos täiskasvanud Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat V/21 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat V/22 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat V/23 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat V/25 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat VI/26 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti murrete sõnaraamat VI/27 raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti muusika 100 aastat raamat täiskasvanud EKKAV2019
Lisa tellimusse
Eesti mõistatuste, vanasõnade ja kõnekäändude kuldraamat raamat õpilased Kirjandus ‣ uuem lastekirjandus
Lisa tellimusse
Eesti mõttemaastikud. Ööülikooli loengud raamat Kultuur ‣ Kultuurilugu Läbi müüdud
Eesti ortograafia raamat õpilased Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti raha 100 money of Estonia raamat täiskasvanud Kultuur
Lisa tellimusse
Eesti rahvustoidud raamat Kultuur ‣ Rahvakultuur
Lisa tellimusse
Eesti riigi 100 aastat. I osa raamat täiskasvanud Ajalugu
Lisa tellimusse
Eesti riigi 100 aastat. II osa. Rahvusvahelise õiguse pelgupaigast Euroopa Liidu eesistumiseni raamat täiskasvanud EKKAV2019
Lisa tellimusse
Eesti riigipead raamat Kultuur ‣ Üldhariv
Lisa tellimusse
Eesti sood raamat Loodus
Lisa tellimusse