et | en

Õppevara tellimine

Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil +, tellimusest eemaldamiseks ikoonil x. Ikooniga Ox tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Täpsem seletus on siin.

Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta.

Pealkiri Tüüp Tase Teema
 
Eesti keele A2-taseme eksam+CD trükis täiskasvanud Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele B1-taseme eksam+CD trükis täiskasvanud Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele B2-taseme eksam+CD trükis täiskasvanud Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele C1-taseme eksam+CD trükis täiskasvanud Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele CD 1. klassile. Häälikud, hääldusharjutused ja kuulamisülesanded. CD õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele CD2 1. klassile. Laulude fonogrammid CD õpilased Keeleõpe Läbi müüdud
Eesti keele allkeeled õpik õpilased Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti keele etteütlused 2. ja 3. klassile trükis õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele grammatika teatmeteos täiskasvanud Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti keele grammatika põhireeglid trükis Keeleõpe Läbi müüdud
Eesti keele grammatika põhireeglid. Eesti keelt võõrkeelena õppijatele trükis õpilased Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti keele grammatiline vormistik. õpik õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele harjutusvara 3. klassile. I osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele harjutusvara 3. klassile. II osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele töövihik õpilased Keeleõpe
Lisa tellimusse
Eesti keele harjutusvara koos võtmega õpik täiskasvanud Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 4. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 5. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 6. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 7. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 8. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 9. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele hääldus raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti keele iseseisvad tööd 2. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele iseseisvad tööd 3. klassile. I osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse