et | en

Õppevara tellimine

Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil +, tellimusest eemaldamiseks ikoonil x. Ikooniga Ox tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Täpsem seletus on siin.

Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta.

Pealkiri Tüüp Tase Teema
 
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 7. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 8. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele heliplaadid ja õpetajaraamat vene õppekeelega koolile. 9. klass CD õpilased Keeleõpe ‣ Võõrkeel Läbi müüdud
Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja hääldusnäidetega raamat Eesti keel ‣ Foneetika Läbi müüdud
Eesti keele hääldus raamat Eesti keel
Lisa tellimusse
Eesti keele iseseisvad tööd 2. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele iseseisvad tööd 3. klassile. I osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele iseseisvad tööd 3. klassile. II osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest koolis raamat täiskasvanud Keeleõpe
Lisa tellimusse
Eesti keele kesktaseme test raamat täiskasvanud Eesti keel ‣ Testid Läbi müüdud
Eesti keele kesktaseme test (kassett + raamat) muu täiskasvanud Eesti keel ‣ Testid Läbi müüdud
Eesti keele kontrolltööd 4. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kontrolltööd 5. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kontrolltööd 5. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kontrolltööd 6. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kontrolltööd 6. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kontrolltööd 7. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kontrolltööd 8. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kontrolltööd 9. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kuulamisülesanded 4.-6. kl CD CD õpilased Keeleõpe
Lisa tellimusse
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 1. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 2. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 4. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 4. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 5. klassile töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse