et | en

Õppevara tellimine

Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil +, tellimusest eemaldamiseks ikoonil x. Ikooniga Ox tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Täpsem seletus on siin.

Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta.

Pealkiri Tüüp Tase Teema
 
Sõnadoomino. Kaardimäng muu lapsed Keeleõpe Läbi müüdud
Sõnaloo raamat raamat täiskasvanud Kultuur ‣ Eesti mõttelugu
Lisa tellimusse
Sõnalood. Etümoloogilisi vesteid muu E-raamat
Lisa tellimusse
Sõnamoodustus raamat õpilased Eesti keel
Lisa tellimusse
Sõnasõber. V klassi eesti keele kontrolltööd töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnasõber. V klassi eesti keele töövihik, 1. osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnasõber. V klassi eesti keele töövihik, 2. osa töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnasõber. V klassi eesti keele õpik õpik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnasõlmed. Ristsõnu sõnavara arendamiseks I ja II kooliastmele raamat õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnavara ristsõnad 1. - 3. klassini töövihik lapsed Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnavara ristsõnad 4.-6. klassile töövihik õpilased Eesti keel
Lisa tellimusse
Sõnavara ristsõnad 4.-6. klassile muu õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele kontrolltööd töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele õpik õpik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Sõnavorm ja kõne. 7. klassi töövihik töövihik õpilased Keeleõpe ‣ Emakeel
Lisa tellimusse
Söerikastaja – film ümber Jaan Krossi VHS täiskasvanud Filmid
Lisa tellimusse
Südasuvi: luulet lastele 1972-2012 raamat õpilased SOOVITUS 2012
Lisa tellimusse
Sügaval elu hämaras raamat täiskasvanud Kirjandus ‣ Ilukirjandus
Lisa tellimusse
Sügisball DVD täiskasvanud Filmid
Lisa tellimusse
Sügisega sõbraks. 3-4aastastele töövihik lapsed Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Sügisega sõbraks. 5-7aastastele töövihik lapsed Keeleõpe ‣ Emakeel Läbi müüdud
Sünnipäevalood: [jutud ja luuletused] raamat õpilased Kirjandus ‣ uuem lastekirjandus
Lisa tellimusse
Sünonüümisõnastik teatmeteos Eesti keel
Lisa tellimusse
Süvahavva raamat täiskasvanud Kirjandus ‣ Ilukirjandus
Lisa tellimusse
Süvenda ja täienda eesti keele oskust õpik Keeleõpe
Lisa tellimusse