et | en

Aabits

Lisa tellimusse

Õppekomplekti on aastatega täiendatud nii, et selles leiduks materjali kõigi emakeele osaoskuste arendamiseks: 
· kuulamiseks kuulamisülesannete töölehed, CD 1 – hääldusharjutuste ja kuulamisülesannetega, CD 2 lastelaulude fonogrammidega, mis sobivad hommikuringi lauludeks, eesti keele tunni emotsionaalsemaks muutmiseks; 
· kõnelemiseks aabitsa ja töövihiku illustratsioonid ja harjutused, aabitsategelaste pildid koos metoodilise juhendiga; 
· lugemiseks aabitsa lühilood ja värsid, lisalugemistekstid, ,,Anna ja Aadama lood”; 
· kirjutamise arendamiseks aabitsa ja kirjatehnika töövihikud. 

Lugemismaterjali koostamisel on silmas peetud kolme raskusastet:

· algajale 
* aabitsaperioodil üksiksõnad aabitsa illustratsioonidel 
* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega 
* lisalugemistekstid

· lugejale 
* aabitsaperioodi lühitekstid vasakpoolsetel lehekülgedel 
* aabitsajärgse perioodi tekstid suuremas kirjas 
* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega 
* lisalugemistekstid

· edasijõudnule 
* aabitsaperioodi lühitekstid parempoolsetel lehekülgedel 
* lisalugemistekstid 
*,,Anna ja Aadama lood” 

Metoodilisi soovitusi tööks kogu õppematerjaliga saab metoodilisest juhendist ja kirjastuse korraldatavatel kursustel, kus on vaatluse all hääldusharjutused, lugemistehnika arendamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine, käe ettevalmistamine kirjutamiseks, kirjatehnika õpetamine, eesti keele tunni ülesehitus, tunni- ja töökava koostamine, aabitsapeo korraldamine.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Aabits
Autor Leelo Tungal, Ene Hiiepuu, Edgar Valter
Kirjastus Avita
Aasta 2006
ISBN 978-9985-2-1150-2
Hind 12.95 EUR

« Tagasi nimekirja