et | en

Aabits

Lisa tellimusse

Aabits ja aabitsa töövihik on läbinud uuenduskuuri. Õppekomplekti on aastatega täiendatud nii, et selles leiduks materjali kõigi emakeele osaoskuste arendamiseks:

· kuulamiseks kuulamisülesannete töölehed, CD 1 – hääldusharjutuste ja kuulamisülesannetega, CD 2 lastelaulude fonogrammidega, mis sobivad hommikuringi lauludeks, eesti keele tunni emotsionaalsemaks muutmiseks;

· kõnelemiseks aabitsa ja töövihiku illustratsioonid ja harjutused, aabitsategelaste pildid koos metoodilise juhendiga;

· lugemiseks aabitsa lühilood ja värsid, lisalugemistekstid, ,,Anna ja Aadama lood”;

· kirjutamise arendamiseks aabitsa ja kirjatehnika töövihikud.

Lugemismaterjali koostamisel on silmas peetud kolme raskusastet:

· algajale

* aabitsaperioodil üksiksõnad aabitsa illustratsioonidel

* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega

* lisalugemistekstid

· lugejale

* aabitsaperioodi lühitekstid vasakpoolsetel lehekülgedel

* aabitsajärgse perioodi tekstid suuremas kirjas

* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega

* lisalugemistekstid

· edasijõudnule

* aabitsaperioodi lühitekstid parempoolsetel lehekülgedel

* lisalugemistekstid

*,,Anna ja Aadama lood”

Vt. ka kirjeldust Avita kirjastuse koduleheküljel aadressil

https://www.avita.ee/scart/index.php?class=scart&action=view&cid=1204

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Aabits
Autor Leelo Tungal, Ene Hiiepuu, Edgar Valter
Kirjastus Avita
Aasta 2006
ISBN 9985-2-1150-2
Hind 13.42 EUR

« Tagasi nimekirja