et | en

Aabits

Lisa tellimusse

2011. aasta sügisel ilmunud uus eesti keele õppekomplekt on tänapäeva kooliastuja võimeid ja huvisid arvestav õppevahend.

Traditsioonilisele eesti keele osaoskuste arendamisele lisaks on uue õppekomplekti eesmärk õpetada lastele loovat mõtlemist ja arutlemist ning omandatud teadmisi ja oskusi rakendama. Et teadmisi pidevalt täiendada ja õpitut korrata, on uutes õpikutes keeleõpetuse teemades tehtud ümberpaigutusi. Õpikud sisaldavad ka silmaringi avardavat lisamaterjali, meisterdusi, katseid ja mänge.

Õppekomplekti uus aabits on valminud koostöös Eesti NUKUteatriga. Aabitsa peategelaseks on Teatripisik, kelle seikluste kaudu nukuteatris tutvustatakse lastele teatrielu ja selle telgitaguseid.

Aabits jaotub tinglikult kaheks. Täheosas ehk Aabi ja Bibi näidendis on rõhk eelkõige trükitähtede kordamisel, kirjatähtede õppimisel ning lugemisoskuse arendamisel. Igas tunnis on ka üks arutlusteema, innustamaks lapsi julgelt oma mõtteid väljendama ning loov olema. Teises osas tutvustab Teatripisik nukuteatri huvitavaid paiku ja inimesi. Grammatika ja tekstiloome teemasid seletatakse eri liiki tekstide kaudu.

Uudne on ka see, et aabitsas on igaks nädalaks üks arutlusteema, mis pole kohustuslik. Sellega saab sisustada nädala viimase keeletunni või kasutada klassijuhatajatunni vabamas õhkkonnas. Arutlustund suunab lapsi oma ideedega mängima, julgustab neid teistele esitama ning ühtlasi õpetab teiste mõtteid kuulama ja nendega arvestama. Lisaks arutlusküsimustele on ka 1–2 mängu suhtlemisoskuse, koostöö ja eneseväljenduse arendamiseks.

Kogu õppekomplekti juurde on koostamisel ka uus interaktiivne materjal (e-tund), kust õpetaja leiab lisamaterjali, videoid, laule, mänge, slaide, skeeme jpm vajalikku tunni huvitavamaks muutmiseks, soovituslikke metoodilisi näpunäiteid ja iga tunni näidiskava.

Uue aabitsa ning eesti keele õpiku (II poolaasta) töövihikutesse on erinevalt varasemast liidetud ka kirjatehnika. 1. klassi töövihikud on neljas osas: igaks veerandiks üks.

Aabitsat saab lehitseda https://www.avita.ee/index.php?cid=3&ctlid=6&bid=01001010701

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Aabits
Autor Vahur Keller, Airi Kuusk, Sirje Rattus, Catherine Zarip, Regina Lukk-Toompere
Kirjastus Avita
Aasta 2011
ISBN 978-9985-2-1694-1
Hind 11.99 EUR

« Tagasi nimekirja