et | en

Ajaloo õpik 8. klassile I osa (2019)

Lisa tellimusse

main_image

8. klassi ajalooõpiku esimene osa käsitleb maailma uusajal aastail 1600–1815, teine osa kajastab aastaid 1815–1918. Peatähelepanu on pööratud Euroopas toimunud sündmustele ja protsessidele, kuid selle kõrval ei ole jäänud tähelepanuta ka Aasia, Aafrika ja Ameerika. Eraldi peatükkides käsitletakse Eesti ajalugu, mis on lõimitud laiemate Euroopas aset leidnud protsessidega. Õpikus on olulisel kohal sotsiaalajalugu. Näiteks on eraldi peatükk pühendatud nii tervisele ja toitumisele kui ka rõivastusele ja moele. Samuti saab õpikust teadmisi Eesti talupoja eluolu ja tema elupaiga ehk rehielamu kohta.

  • Lisaks poliitilisele ajaloole käsitletakse sotsiaalajalugu.
  • Käsitletakse õpilasele tuttavaid argiteemasid: tervis, mood, linn, maa jne.
  • Käsitleb Euroopat, Eestit, aga ka Aafrikat, idamaid jm.
https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/ajaloo-opik-8-klassile-i-osa/

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor Anu Raudsepp, Lauri Kann, Vivian Siirman
Kirjastus Maurus
Aasta 2019
Hind 15.1 EUR

« Tagasi nimekirja