et | en

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. I osa

Lisa tellimusse

Uus õpik lähtub 2011. a. kinnitatud ja 2012. a 8. klassis rakenduvast õppekavast. Suurimaks muudatuseks võrreldes varasematega on poliitiliste sündmuste ajaloo osa vähenemine ning suurema tähelepanu pööramine sotsiaal-, majandus- ja kultuuriajaloole ning inimeste mõttemaailmale. Seetõttu pole Euroopa ajalugu vaadeldud mitte üksikute riikide, vaid teemavaldkondade kaupa. Õpikus on peatükid, mis käsitlevad valitsussüsteemide muutumist, rahvusvaheliste suhete põhijooni ja uusaegse diplomaatia kujunemist, seisusliku ühiskonna iseloomu, pärisorjuse küsimust, perekonda ja naiste olukorda, majanduse arengut, kolooniate probleemi, religiooni, rahvakultuuri, teaduse ja meditsiini arengut jms Euroopas tervikuna ja erinevates maades. Iga valdkonna puhul on toodud näiteid ja paralleele ka Eesti ajaloost. Lisaks põhifaktide esitamisele on lahti seletatud olulisemate sündmuste põhjused ning viidatud protsesside omavahelistele seostele. Tähelepanu on pööratud sellistele Euroopa ajaloo kesksetele mõistetele nagu monarhia, vabariik, absolutism, valgustus, revolutsioon, restauratsioon, liberalism, demokraatia, rahvuslus, sotsialism. Peale teemavaldkondade käsitletakse eraldi peatükkides maailmaajaloo võtmesündmusi, näiteks Inglise kodusõda, Ameerika iseseisvussõda, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdu, Euroopa 19. sajandi revolutsioone ning Esimest maailmasõda.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor Tõnu Tannberg jt
Kirjastus Avita
Aasta 2014
ISBN 978-9985-2-2117-4
Hind 16.44 EUR

« Tagasi nimekirja