et | en

AJALOO TV 6. KL. KIVIAJAST VANAAJANI I OSA

Lisa tellimusse

AJALOO TV 6. KL I OSA pilt

Nii nagu 6. klassi õpik „Kiviajast vanaajani” I osa on ka töövihik üles ehitatud kronoloogilistemaatilisel printsiibil ning liigub esiajast vanaaega. Meenutamaks ja kinnistamaks aga 5. klassis õpitut, algavad 6. klassi õppematerjalid kolme sissejuhatava peatükiga: „Mis on ajalugu?”, „Mida ajaloolased uurivad?” ja „Kuidas me aega mõõdame?”.

Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete ülesannete abil. Ajas orienteerumise oskust aitavad kujundada metoodiliselt mitmekesised ajajoone ülesanded, millest osad on üldisemat laadi, osad aga õpilase isiklikule ajatunnetusele tähelepanu osutavad. Samuti leiab töövihikust erinevaid kontuurkaarte, mida täiendada, ning allikakatkendeid, mida analüüsida. Olulisel kohal on töövihikus ka info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine. Töövihiku koostajate eesmärgiks oli luua töövihik, mis võimaldaks õpetajal oma äranägemise järgi teostada diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning nende seast saab teha valikuid.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor KATRIN MARTSIK
Kirjastus Maurus
Aasta 2015
ISBN 9789949963867
Hind 5.93 EUR

« Tagasi nimekirja