et | en

EESTI AJALUGU II

Lisa tellimusse

EESTI AJALUGU II pilt

Kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre poolt kirjutatud kaheosaline gümnaasiumiõpik viib õppija ja õpetaja, aga ka juba koolitee läbinu, lihtsas ning selges keeles Eesti ajaloo radadele.

Õpik on mõeldud eelkõige kahe kohustusliku Eesti ajaloo kursuse õpetamiseks gümnaasiumiastmes. N-ö murdejooneks on kahe õpiku vahel 17. sajand. Lähtuvalt uue õppekava nõudmistest on iga suurema teemavaldkonna ees esitatud ülevaade samal perioodil Euroopas ja maailmas toimunust.

Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloo sündmusi tinginud mõjutegureid, seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.

Õpik sisaldab rohkelt ülesandeid ja viiteid, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi.

Õpik on kujundatud ja illustreeritud kaasaegselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor MART LAAR, LAURI VAHTRE
Kirjastus Maurus
Aasta 2013
ISBN 9789949945566
Hind 17.28 EUR

« Tagasi nimekirja