et | en

Eesti ajalugu. Kronoloogia

Lisa tellimusse

Tuntud ajalooraamatu neljas, värskeimatele uurimistulemustele toetuv parandatud ja täiendatud trükk annab ülevaate kogu teadaolevast Eesti ajaloost, alates umbes aastast 14 000 eKr kuni aastani 2020. Rõhk on faktilisel materjalil, nii et lugejale jääb ruumi omapoolseteks järeldusteks ja hinnanguteks. Fikseeritud on paljusid elualasid ja -avaldusi, üldiselt aga on esikohal poliitiline ajalugu. Esitatud on ka Eestiga seotud või Eestile mõju avaldanud sündmusi teistelt maadelt. Raamatu koostamisel on silmas peetud eelkõige ajaloost huvitatute laiemat ringi ja üliõpilasi, kellele see võib olla õppevahendiks Eesti ajaloo aluskursuse omandamisel.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Ajalugu
Autor Ago Pajur
Kirjastus Tänapäev
Aasta 2021
Hind 25.5 EUR

« Tagasi nimekirja