et | en

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Lisa tellimusse

EESTI ETÜMOLOOGIASÕNARAAMAT pilt

"Eesti etümoloogiasõnaraamat" on raamat eesti keele sõnade päritolust. See on esimene Eestis koostatud ja Eestis ilmuv etümoloogiasõnaraamat. Sõnaraamat koondab endas eesti ning ühtlasi uurali või kitsamalt läänemeresoome tüvevara päritolu alal seni tehtud uurimistöö tulemusi. Sõnaraamat tugineb varasematele etümoloogiasõnaraamatutele, laensõnarühmi käsitlevatele monograafiatele ja etümoloogiaalastele artiklitele. Sõnaraamatus on üle 6600 märksõna, eesti tüvevara ajaloo ja etümoloogiateaduse metoodika lühiülevaade ning teiste keelte sõnade register.

Tüüp teatmeteos
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Metsmägi, Sedrik, Soosaar
Kirjastus Eesti Keele Sihtasutus
Aasta 2012
ISBN 9789985794784

« Tagasi nimekirja