et | en

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik 2012

Lisa tellimusse

Hääliku- ja õigekirjaõpetuse, sõnamuutmise, sõnamoodustuse, lause-, sõnavara- ja tähendusõpetuse, pragmaatika, keelekorralduse, terminoloogia, nimeuurimise, stiiliõpetuse murdeuurimise, keeletüpoloogia, vestlusanalüüsi, arvutilingvistika, keeleõppe jm keeleteaduse terminid eesti ja inglise keeles.
Sõnastik on mõeldud keeleteadlastele, emakeele ja võõrkeele õpetajatele, filoloogia üliõpilastele, tõlkijatele, ajakirjanikele ning teistele, kel oma töös on tarvis keeleteaduse termineid ja keelenimetusi.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi
Kirjastus Eesti Keele Sihtasutus
Aasta 2012
ISBN 9789985794777

« Tagasi nimekirja