et | en

Eesti keel ja meel. Estonian Language and Mind. DVD

Lisa tellimusse

Kursus põhineb keeleõppe kommunikatiivsel meetodil – kuulamis- ja kõneoskusi aitavad arendada filmi- ja auditiivsed materjalid, mida toetab foneetika- ja grammatikaharjutuste süsteem.

Kursuse aluseks on 57minutiline õppefilm, mis tutvustab Eestit ja Eesti kultuuri. Filmi võib vaadata tervikuna, kuid õppe-eesmärkidel on film jagatud 30 episoodiks, mis on varustatud subtiitritega, subtiitrite tõlkega ja sõnaraamatuga.

Et valmistada õpilasi paremini ette tööks filmi episoodidega, sisaldab kursus kõigi dialoogide auditiivseid versioone – selge hääldusega ja taustamürata. Sellisel moel on esitatud 28 episoodi. Õpisüsteem püüab aidata liikuda ettevalmistavast kõnest vaba suhtlemiseni.

Kursuse teine osa, mis on pühendatud grammatikale ja foneetikale, koosneb õpikust (90 lk), helilõikudest (35 min), 75st harjutusülesandest koos häälduse ning grammatilise juhendiga ning 1800st põhisõnast (dialoogide ja ülesannete baasil).

Eesti keelt on võimalik õppida 9 keele põhjal: inglise, saksa, prantsuse, itaalia, vene, taani, kreeka, rumeenia ja ungari.

Tüüp DVD
Tase täiskasvanud
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Pangloss
Kirjastus Pangloss
Aasta 2007
ISBN 9789985979457
Hind 35.47 EUR

« Tagasi nimekirja