et | en

Eesti keele käsiraamat

Lisa tellimusse

Eesti kirjakeel. Õigekirjutus. Vormiõpetus. Sõnamoodustus. Lauseõpetus. Sõnavaraõpetus. Üldharivate teadmiste kogu eesti kirjakeele ehituse kohta. Praktiline abivahend kirjakeele kasutamiseks. Kooskõlas „Eesti

õigekeelsussõnaraamatuga ÕS 2018“.

https://www.apollo.ee/eesti-keele-kasiraamat-256212.html

Tüüp teatmeteos
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Mati Erelet, Tiiu Erelt, Kristiina Ross
Kirjastus EKSA
Aasta 2020
ISBN 978-9949-684-33-5
Hind 26.95 EUR

« Tagasi nimekirja