et | en

Eesti keele kontrolltööd 7. klassile

Läbi müüdud

Kogumikus on 9 kontrolltööd, mis keskenduvad keeleõpetuse teemadele: sõnavara, sõnaliigid, vormi- ja sõnamoodustus, häälikud, silp ja välde, häälikuõigekiri, astmevaheldus, käändsõna vormistik, käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine, tegusõna vormistik.

Kontrolltööd on esitatud kahes võrdse raskusega variandis (A, B), milles on 6–8 ülesannet. Esimene ülesanne (välja arvatud häälikuortograafia kontrolltöös) on lünktekst teoreetilise osa kohta, kuid õpilastelt ei nõuta mitte reegli päheõppimist, vaid seoste nägemist: tuleb esitada reegli kohta oma näide või tuletada reegel näidete järgi. Kontrolltööde ülejäänud ülesanded arvestavad eksamitöö spetsiifikat ja nõuavad põhioskuste rakendamist ning haakuvad hästi õpiku ja töövihikuga.

Kogumiku lõpus on hindamissoovitused ja mõne ülesande kommentaarid, samuti ruumi vigade paranduse jaoks.

Ühe kontrolltöö tegemiseks kulub kuni 20 minutit, kuid kiiremad ja tublimad õpilased võivad mõne variandi lõpetada ka 10 minutiga.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Ülle Mäekivi, Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2007
ISBN 9985-2-1085-9
Hind 3.71 EUR

« Tagasi nimekirja