et | en

Eesti keele lugemik-tööraamat 4. klassile (2014)

Lisa tellimusse

Eesti keele tööraamat 4. klassileEesti keele tööraamat 4. klassileEesti keele tööraamat 4. klassileEesti keele tööraamat 4. klassile

1. osa - 64 lk., ISBN 978-9949-506-15-6 / eraldi ostes - 6.50 €
2. osa - 76 lk., ISBN 978-9949-506-16-3 / eraldi ostes - 7.50 €
3. osa - 108 lk., ISBN 978-9949-506-17-0 / eraldi ostes - 8.50 €
4. osa - 88 lk., ISBN 978-9949-506-18-7 / eraldi ostes - 8.50 €

Emakeele tööraamat on mõeldud abiõppe IV klassi õpilastele ja vastab põhihariduse lihtsustatud õppekavale.


Lugemistekstideks on muinasjutud, katkendid lasteraamatutest ja koduloolised tekstid. Tekstide valikul ja ülesannete koostamisel on arvestatud õpilaste arengulisi iseärasusi ning silmas peetud kõnetaju, kõneloomeoperatsioonide ja suhtlemisoskuste kujundamise seaduspärasusi. Metoodiline süsteem soodustab tekstitaju ja ümberjutustamise oskuse kujundamist. Ülesannete ja harjutuste valik lähtub teksti tajumise kognitiivsetest strateegiatest ning kõneloomeoperatsioonide kujundamisest. Õppeülesanded suunavad õpilast ka lihtsamate tekstiloomeoskuste kujundamisele. Teksti struktuur, sõnavara, lauseehitus ja lugemistehnilised võtted võimaldavad arendada ja parandada lugemistehnikat. Teksti mõistmist ja jutustamist toetavad pildid ning skeemid.

Tööraamat sobib kasutamiseks ka tavakooli II ja III klassi õpiraskustega lastele.

Tööraamatute väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

http://www.studium.ee/kirjastus/%C3%B5piraskustega-lastele/48-%C3%B5piraskustega-lastele/eesti-keel/143-eesti-keele-lugemik-toeoeraamat-4-klassile.html

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Krista Sunts
Kirjastus Studium
Aasta 2014
Hind 24.6 EUR

« Tagasi nimekirja