et | en

Eesti keele õpetamisest muukeelses koolis

Lisa tellimusse

Artiklites käsitletakse eesti keele kui teise keele õpetamisega seotud küsimusi laias spektris: silmaringi avardavast äsja Eestisse elama ja õppima asunud õpilaste mitmekultuurilise identiteedi säilitamisest kodakondsusprobleemideni; meediaõpetusest eesti keele kui teise keele tundides eestikeelse aineõpetuseni. Artiklite hulgas on töökogemuslikke metoodilisi käsitlusi, vaadeldakse didaktilisi probleeme ning eestikeelse aineõpetusega seonduvat.

Sarjast "Abiks õpetajale"

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Keeleõpe
Autor Kristina Johannes
Kirjastus Argo
Aasta 2006
ISBN 9789949415595
Hind 2.75 EUR

« Tagasi nimekirja