et | en

Eesti keele õpiabi harjutusi. 4.-6. klass

Läbi müüdud

Töövihiku harjutused aitavad kinnistada eesti keele häälikuõigekirja oskusi (kõikide häälikute pikkuste õigekiri, i ja j, s-i kõrval k, p, t, ülipikk sulghäälik ülipika täishääliku või täishäälikuühendi järel, häälikuühendid, poolitamine). Ülesanded arendavad ning laiendavad sõnavara (üld- ja üksikmõisted, sõnade tähendused, piltlikud väljendid, vastand- ja sarnase tähendusega sõnad). Sõnaliikide ja lauseliikmete õppimist kergendavad töövihiku harjutused sõnade kohta küsimuste esitamiseks ning küsimustele õiges sõnavormis vastamiseks. Õpilane saab valida sobiva raskusastmega harjutusi: kui ülesanne ei ole arusaadav neljandas klassis, on see kindlasti jõukohane paar aastat hiljem.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Tiiu Puik
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2013
ISBN 978-9949-492-18-3
Hind 5 EUR

« Tagasi nimekirja