et | en

Eesti keele õpik 1. klassile (2014 Künnimees)

Lisa tellimusse

https://kynnimees.ee/wp-content/uploads/2017/03/1-klassi-eesti-keele-opik.jpeg

1. klassi teise poolaasta eesti keele õppekomplekt koosneb õpikust ja töövihikust.

Õpiku lugemistekstide valikul on arvestatud teksti loetavuse indeksit (lix), et sõnade ja lausete pikkus ning silbistruktuur oleksid sobivad ja jõukohased 1. klassi õpilastele funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. Lugemispalad on seotud igapäevase elu ja ümbritseva keskkonnaga – juttu on laste ja täiskasvanute omavahelistest suhetest, kodust, loodusest, loomadest, rahvakalendri tähtpäevadest, eetilistest väärtustest (headusest, aususest, sõprusest, töökusest). Illustratsioonidel on kõnearenduslik eesmärk. Loetu sisu mõistmist abistavad tekstidega seotud harjutused töövihikus.

Õpiku juurde kuuluva töövihiku ülesehitus on sama, mis aabitsa töövihikul. Harjutused kujundavad häälikuanalüüsi oskust, laiendavad sõnavara, arendavad taju, tähelepanu ja mõtlemist, valmistades õpilast ette lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks. Harjutused on üles ehitatud kergemalt raskemale ja lihtsamalt keerulisemale liikumiseks. Tähelünga täitmise harjutusi on minimaalselt, selle asemel tegeletakse sõnade ja lausete kirjutamisega õpitud oskuste piirides.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Eesti keel
Autor Küllike Kütimets, Mare Kütt
Kirjastus Künnimees
Aasta 2014
ISBN 9789949962006
Hind 13.6 EUR

« Tagasi nimekirja