et | en

Eesti keele õpik 3. klassile. I osa (2017 Maurus)

Lisa tellimusse

main_image

Mauruse 3. klassi õppematerjalides seiklevad juba tuttavad tegelased Jutulinnast. Lisaks tuleb juurde uusi tegelasi, kes kõik koos muudavad õppimise oodatud tegevuseks. Toredad pildid muudavad õppematerjali lõbusaks, aitavad lastel mõista teksti ja arendavad oskust aru saada visuaalsest keelest. Õppematerjalid on seotud tervikuks, samas saab iga aine materjali kasutada ka eraldi. Lisaks paberkandjal komplektile valmib ka 3. klassi materjale toetav e-keskkond koos näidistöökavade ja lisamaterjalidega.

Eesti keele õpik on kaheosaline ja tihedalt seotud töövihikutega.

Õpik on jagatud kuude kaupa teemadeks, mis jälgivad aastaringi, arvestavad rahvakalendri ja pühadega. Muuhulgas tutvutakse iga teema jooksul erinevate ametite ja elukutsetega. Lugemik sisaldab lugemispalu, luuletusi ja näidendeid nii lastekirjanduse klassikast kui ka kaasajast. Oluline koht on meedia- ja teatmetekstidel. Tutvutakse teabekeskkonna ja teabeotsingu võimalustega.

Õpikut läbivad teemasid avavad pildileheküljed, mis aitavad arendada visuaalse teksti analüüsioskust. Loovtöölehekülgedel on palju joonistusi, tugisõnu, pildiseeriaid, märksõnaskeeme ja kavasid, mille abil üpitakse jutustama, kirjeldama, kirjutama. Keelereeglid ja nendega seotud harjutused jätkuvad töövihikutes.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Eesti keel
Autor Kätlin Vainola, Kaja Kivisikk, Elina Sildre
Kirjastus Maurus
Aasta 2017
ISBN 9789949559831
Hind 14.1 EUR

« Tagasi nimekirja