et | en

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa

Lisa tellimusse

4. klassi eesti keele õpik ilmub põhjalikult ümber töötatuna. Muudatuste tegemisel on arvestatud nii õpetajatelt saadud tagasisidet kui ka uut eesti keele ainekava. Õpiku ümbertegemise põhimõtteks on olnud järjepidevus: säilitatud on kõik see, mis on pälvinud õpetajate ja õpilaste heakskiidu, ning muudetud ja täiendatud on seda, mis ei ole ennast piisavalt õigustanud.

Uut ainekava arvestavalt on õpikus emakeeleõpetus integreeritud, taotledes nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Vahelduvad kirjanduse ja keeleõpetuse peatükid, mis on omavahel seotud tekstiõpetuse kaudu. Iga peatükk algab sissejuhatusega, kus tutvustatakse teemat, ning lõpeb peatükki kokku võtva mahuka ülesandega.
Keeleteemade käsitlus on võrreldes varasemaga muutunud süsteemsemaks ja kompaktsemaks. Lisatud on mitu häälikuõigekirja ja lauseõpetuse teemat, kirjavahemärkide käsitlus on ühendatud lauseõpetuse peatükiga. Liitsõna, ki- ja gi-liide ning tuletamine on aga üle viidud 5. klassi. Igasse peatükki on lisatud rohkelt praktilisi harjutusi.
Kirjanduse peatükkide õpitekste on lühendatud ning lihtsustatud. Kirjeldamisest on 4. kl õpikusse jäänud vaid lihtsamad, eakohased ülesanded – teemat tutvustatakse põhjalikumalt 5. klassis. Osa lugemispalu (nt „Tom Sawyer”, Macoureki luuletused) on välja jäetud või asendatud eakohasematega. Enam on kasutatud eesti kirjanike, nii klassikute kui ka tänapäeva autorite teoseid. Varasemast rohkem on sõnavara arendavaid ülesandeid: lugemispalas esinevate uute sõnade kohta on tehtud mitmesuguseid harjutusi (lünktekstid, nuputamisülesanded).
Õpiku illustratsioonid toetavad õpitekste, on lastepärased ja humoorikad.
Töövihiku sisu on seotud õpiku lugemispalade, teksti- ja keeleõpetusega, pakub harjutusi õpitu mõistmiseks, kinnistamiseks ning õigekirja kordamiseks. Lisatud on funktsionaalse lugemise ülesandeid. Töövihik on metoodiliselt mitmekülgne ning õpihuvi soodustav.
Õpik ja töövihik vastavad uuele riiklikule õppekavale.

Õpikut saab lehitseda

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Kaja Sarapuu, Liisi Piits, Lauri Vanamölder, Jaak Urmet, Kristiina Orgla, Kati Lepp
Kirjastus Avita
Aasta 2011
ISBN 978-9985-2-1688-0
Hind 11.83 EUR

« Tagasi nimekirja