et | en

Eesti keele õpik 4. klassile. II osa (2017 Maurus)

Lisa tellimusse

main_image

Eesti keele õpik 4. klassile pöörab oma pilgu klassitoas toimuvale. Selle õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suuremate ja väiksemate arusaamatustega. See pakub ka õpilasele võimaluse võrrelda tegelasi enda klassikaaslastega, analüüsida õpiku situatsioone ja mõelda, kuidas on sarnased olukorrad nende klassis lahenenud. Villemile, Kertule, Annabelile jt lastele on andnud nime ja näo lastekirjanik Anti Saar.

Õpiku koostajate üks suuri eesmärke on olnud teha õpik, mida lapsel on tore ja isegi lõbus avastada. Anti Saare vaimukate lugude juurde on õpiku suur väärtus kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid, mis pakuvad oma mitmekihilisuses kindlasti suurt avastamisrõõmu. Seega võiks õpiku ühe märksõnana nimetada vembukust.

Õpiku teine tähtis märksõna on lõiming. Õpiku kuuteemad on seotud loodusõpetuse töökavaga. See loob õpetajatel võimaluse soovi korral teha koostööd loodusõpetuse õpetajaga. Õpiku tekstivalik käsitleb maailma meie ümber, aga sedagi, kuidas saame ise maailma paremaks muuta oma tegevuse ja käitumisega ning kuidas iseennast aidata – millised on tervislikud eluviisid. Peale loodusõpetuse seonduvad eesti keele, kirjanduse ja tekstiõpetuse teemadega ka ajalugu, füüsika, karjääriõpetus, muusika. Iga kuuteema alguses on esitatud soovitus üheks paaris- või rühmatööks, mis niisamuti toetavad lõimingut teiste ainevaldkondadega.

Õpikus on arvestatud digimaailma võimalustega. Õpikus leidub soovitusi ja viiteid veebilehtedele, kust infot otsida ja mõnel konkreetsel teemal mõnd saadet või videoklippi kuulata.

Õpikuga on tihedalt seotud ka töövihik. Selles on paljud ülesanded tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge Õ: see tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut. Töövihiku ülesanded on metoodiliselt mitmekesised: seal on ristsõnu, reebuseid, lugemispalade põhjal küsimustele vastamist, nuputamisülesandeid, kuulamisülesanne ja ortograafiaharjutusi.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Anti Saar, Raina Tiidovee, Ene Riis, Raina Rääp, Maarja Valk
Kirjastus Maurus
Aasta 2017
ISBN 9789949559763
Hind 17.4 EUR

« Tagasi nimekirja