et | en

Eesti keele õpik 6. klassile. Keeleõpetus

Läbi müüdud

Eesti keele õpik 6. klassile „Keeleõpetus” on eraldiseisev keeleõpik, mille eelisteks on kompaktsus ja süsteemsus teemade esitamisel.

Sõnaliikide kordamise teema on sobiv sissejuhatus põhjalikule käänd- ja pöördsõnade ning kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise käsitlusele. Lähemalt vaadeldakse veel pöördsõna olulisemaid kategooriaid ning liht- ja liitlause kirjavahemärke. Eraldi peatükk on sõnaraamatute kasutamisest.

Peatükkide ülesehitus on traditsiooniline: väikeses sissejuhatuses põhjendatakse teema olulisust, edasi tuleb kõige tähtsam info reegli või tabelina ja selgitustega, millele järgneb mõni mõtlemapanev küsimus ja harjutused. Lehekülje servas esineb tegelane, kes juhib tähelepanu põnevamatele teemaga seotud faktidele. Veerule jääb ka teemaga vähem seotud lisamaterjal. Õpiku üheks eesmärgiks on õigekirja õpetamise kõrval näidata ka keele mängulist poolt ja pöörata õpilaste tähelepanu keele toimimismehhanismidele.

Lisaks keeleõpetuslikele teemadele on õpikus tekstiõpetuse osa. Üks tekstiõpetuse teema – kirjandi ülesehitust ja kirjutamist kordav peatükk – on paigutatud õpiku algusesse, eeldusega, et õpilased on suvel vastavaks tööks materjali kogunud, nagu 5. klassi töövihiku viimane ülesanne soovitab. Ülejäänud teemad (ajakirjandus, mõjutamisvõtted, uudis, televisioon, reklaam, kuulamine ja kõnelemine, iseloomustamine, kirjeldamine, võrdlemine) asuvad õpiku lõpus, kuid käsitleda võib neid õpiku kasutatajatele sobival ajal. Teemad „Kirjutame kirjandi „Minu suvi””, „Meie klass”, „Ajakirjandus on infoedastaja” ja „Televisiooni mõjud” on soovitatav läbida I poolaastal, seetõttu on vastavate peatükkide praktilised ülesanded esitatud töövihiku I osa lõpus (keeleõpetuse 11. peatükile „Sõnaliikidest kokkuvõtvalt” järgneb töövihiku I osas tekstiõpetuse teema „Meie klass”, st 21. peatükk).

Tekstiõpetuse osas on järgitud põhimõtet, et 6. klassi õpilane teab ainest juba üht-teist, märkab enda ümber tekste, kuid vajab õpetust ja suunamist nende tõlgendamiseks ja läbinägemiseks. Kuna mõne tekstiõpetuse ülesande lahendamisel läheb vaja lisamaterjali, siis õpetaja abistamiseks on õpikus seda „Lisatekstide” all välja pakutud.

6. klassi eesti keele õpiku juurde kuulub 2-osaline töövihik, mis sisaldab õpiku peatükkidele vastavaid harjutusi, kordamisülesandeid ja harjutavaid kontrolltöid.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Kaja Sarapuu, Liisi Piits
Kirjastus Avita
Aasta 2008
ISBN 9985-2-1056-5
Hind 13.1 EUR

« Tagasi nimekirja