et | en

Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus I osa

Lisa tellimusse

moodustab koos Kaja Sarapuu ning Liisi Piitsa keeleõpikuga ühise õppekomplekti „Eesti keele õpik 6. klassile”. See on järg samade autorite 5. klassi õppekomplektile ning jätkab juba alustatud rada.

Kirjandus I sisaldab 4. peatükki ning on mõeldud I poolaastaks.

Esimene peatükk, „Proosa ja luule rikkused”, tutvustab proosa ja luule erinevusi. Käsitletakse mõisteid jutustus ja romaan, värss, salm, riim. Iga mõiste on eakohaselt avatud ning varustatud rohkete näidetega. Kõlama jääb mõte, et kirjanduse lugemine, mõistmine ja loomine on lõbus ning meeldiv tegevus.

Teine peatükk „Ilukirjanduse keel” õpetab eristama ilukirjandusteksti muudest tekstiliikidest. Vaatluse all on sõnavalik (sünonüümid) ja kujundite tähtsus.

Kolmas peatükk keskendub meediale. Et tegemist on eelkõige tekstiõpetuse valdkonnaga, käsitletakse sama teemat ka keeleõpikus, kuid kirjandusõpik läheneb teemale üldisemalt, keeleõpik seevastu keskendub enam keelelisele küljele. Rohked praktilised ülesanded mõlemas õpikus võimaldavad erinevaid vaatenurki omavahel siduda.

Neljas peatükk viib õpilased neile hästi tuntud filmikunstimaalilma, kus lisaks põnevatele filmimaailma telgitagustele (kuidas filmi tehakse, kes on asjaosalised, kuidas filmikunst sündis jms) ilmneb filmi ja kirjanduse tihe seos.

Iga peatükk sisaldab vähemalt kolme pikemat proosapala, mis kõik on seotud kas sisuliselt või pala lõpus olevate küsimuste ning ülesannete abil peatüki üldise teemaga. Lugemispalades on lisaks huvitavale tegevustikule fookuses ka üldinimlikud väärtused. Nii suunab näiteks usbeki kirjaniku Hudaiberdõ Tuhtabajevi lugu „Kakskümmend neli väravat ja murtud roided” arutlema ebaausate vahenditega eesmärgi saavutamise üle, Ole Lund Kirkegaardi Frode-lugu inimtüüpide paljususe üle.

Autorite valik on lai: tekste on nii klassikutelt kui ka noortelt kirjanikelt. Esindatud on nt Mats Traat, Anton Tšehhov, Juhan Jaik, Tõnu Trubetsky, Leelo Tungal, Eno Raud, Oskar Luts, Gianni Rodari, Raimo Männis . Nagu 5. klassi õpikuski, on ka siin iga proosapala ees lühike autori tutvustus koos pildiga ning teose kaanepilt.

Iga peatüki lõpus leidub kimp toredaid luuletusi, mida oleks mõistlik kasutada meeldivate vahepaladena teooriaosade vahel.

Õpik sisaldab kõike, mida 6. klassi õpilane käsitletud teemadest teadma peab, samas pakutakse iga teema kohta lisamaterjali, mis kohustuslikku osa täiendab või illustreerib. Lisamaterjali eristamiseks on see paigutatud lillakale taustale.

Samuti on diferentseeritud küsimused ja ülesanded: töömahukamad ning raskemad on trükitud sinises kirjas.

Lugemispalades esinevad võõrad sõnad on tekstis märgitud punaselt, nende seletus on esitatud pala lõpus. Samuti leiduvad seal vajalikud hääldusjuhised.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Kirjandus
Autor Jaak Urmet, Lauri Vanamölder
Kirjastus Avita
Aasta 2007
ISBN 9985-2-1057-3
Hind 10.99 EUR

« Tagasi nimekirja