et | en

Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus II osa

Lisa tellimusse

Õpiku II osa koosneb neljast põhi- ning ühest lisapeatükist.

Esimene peatükk „Näitekirjandus. Teater” on omamoodi jätk I osa filmipeatükile, kus selgitati filmi ja kirjanduse seoseid, sest samasuguseid ühisjooni leitakse ka siin. Lisaks näitekirjanduse tunnustele heidetakse pilk teatri ajaloole nii üldises kui ka Eesti kontekstis.

Teine peatükk, „Eesti rahva suurkujud”, jätkab 5. klassi õpikus alustatud suurkujude temaatikat. Sedapuhku on vaatluse all kirjanikud Kristjan Jaak Peterson, Carl Robert Jakobson, Gustav Suits, Johannes Aavik, Marie Under ning Juhan Smuul. Selles õpikus vaadeldakse neid kangelastena – erakordsete isiksustena, kelle panus eesti kultuuri on aidanud meil kujuneda selliseks, nagu me oleme. Käsitlus on vaba igasugusest kirjanduse süvaanalüüsist – las see jääda tulevikku.

Kolmas peatükk, „Mina ja...” on veidi erandlik, sisaldades vaid ilukirjanduspalu ning ülesanded, mis suunavad õpilast mõtisklema iseenda ja oma väärtushinnangute üle: milline on suhe raha, vanemate, loodusega, kuidas püstitada eesmärke ja neid täita.

Neljas peatükk, „Ulme ja koomiks”, on mõeldud kooliaasta lõpetuseks. Peatüki esimeses pooles on vaatluse all ulmekirjandus. Teine pool pühendub koomiksi ajaloo ja eripära tutvustamisele – rohkelt on illustreerivat materjali.

Nelja peatükiga õpiku ametlik osa lõpebki. Et aga aidata sisustada maikuu rahutuid tunde, on õpikus lisapeatükk „Luuletamise äärmised võimalused”. Seal käsitletakse mõnevõrra sügavamalt lõbusa luule teemat. Antakse nii teoreetilisi kui ka praktilisi juhiseid erinevateks sõnamängudeks, mis peaks eriti huvi pakkuma taibukamatele õpilastele. Peatüki sõnum on lihtne – loov kirjutamine, sh luuletamine, võib olla väga tore meelelahutus.

Nagu varasemates õpikutes, lõpeb ka siin iga peatükk toredate luuletustega.

Õpiku II osa tekstid on valitud sellistelt autoritelt nagu Urmas Vadi, Jaan Rannap, Ilmar Trull, Kersti Merilaas, Astrid Reinla, Shirley Jackson, Ray Bradbury, James Krüss, Joel Sang.

Õpik lõpeb 2. kooliastme kohustuslike mõistete sõnastikuga.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Kirjandus
Autor Jaak Urmet, Lauri Vanamölder
Kirjastus Avita
Aasta 2007
ISBN 9985-2-1106-5
Hind 9.78 EUR

« Tagasi nimekirja