et | en

Eesti keele õpik 6. klassile

Lisa tellimusse

Uus 6. klassi eesti keele õpik kuulub II kooliastme õppekomplekti ja ilmub ümbertöötatuna, arvestades uue õppekava nõudmisi. Uuenenud õpikus järgitakse ainevaldkondade lõimingu põhimõtet ning pööratakse tähelepanu ka õppekava läbivatele teemadele – see kajastub enamasti ülesannetes ja harjutustekstides. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb suurema teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele järgnevad selgitused, reegel, näited ja rohkesti ülesandeid.

Vt lähemalt http://www.avita.ee/20231

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Liisi Piits, Terje Varul
Kirjastus Avita
Aasta 2013

« Tagasi nimekirja