et | en

Eesti keele õpik 7. klassile, II osa

Lisa tellimusse

Retsenseerinud Külli Semjonov, Liisi Piits, Piret Järvela

Õpiku teise osa sisukord:

IX. HÄÄLIKUÕIGEKIRI
28. Üksikhääliku õigekiri
29. Häälikuühendi õigekiri
30. Võõrsõnade õigekiri

X. INTERVJUU JA REPORTAAŽ
31. Intervjuu
32. Reportaaž

XI. KÄÄNDSÕNA VORMISTIK
33. Neliteist käänet
34. Omastav kääne on põhikääne
35. Ainsuse osastavast mitmuse omastav
36. Mitmuse osastav kääne
37. Omadussõna võrdlusastmed

XII. AUDIOVISUAALNE MEEDIA
38. Televisioon
39. Telesaate arvustus
40. Raadio

XIII. TEGUSÕNA VORMISTIK
41. Tegusõna pöördelised vormid. Isik ja arv. Aeg
42. Tegusõna kõneviisid
43. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Eitav ja jaatav kõne
44. Tegusõna käändelised vormid
45. Tegusõna põhivormid. Vormidevahelised seosed

XIV. ETTEKANNE
46. Ettekande koostamine

XV. KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
47. Nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
48. Omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine
49. Arvsõna kokku- ja lahkukirjutamine
50. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine
51. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

XVI. JUTUSTAV TEKST
52. Jutu sündmustik ja ülesehitus

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2009
ISBN 978-9985-2-1537-1
Hind 13.8 EUR

« Tagasi nimekirja