et | en

Eesti keele õpik 7. klassile I osa. Sõnadest tekstini

Lisa tellimusse

Õpiku koostamisel on silmas peetud pigem keele praktilist kasutamist kui keeleteooriaid ja vormianalüüsi.

Õpikus vahelduvad keele- ja tekstiõpetuse peatükid, mida on püütud omavahel võimalikult sujuvalt ühendada. Näiteks esimestes peatükkides, mis käsitlevad sünonüüme, sõna tähendust, kirja- ja kõnekeelt, kaob kohati piir keele- ja tekstiõpetuse vahelt. Tekstiõpetuse osas keskendutakse teksti kujundamisele, stiiliküsimustele, loetakse ja kirjutatakse mitmesuguseid tarbetekste (kuulutus, kiri), jutustavaid, kirjeldavaid ja arutlevaid (ajakirjandusžanrid) ning ilukirjanduslikke tekste.

Keelepeatükkides käsitletakse kõiki olulisemaid morfoloogiaküsimusi, sõna tähendusega seonduvat ning õigekirjateemasid (häälikuõigekiri, kokku- ja lahkukirjutamine). Veel antakse õpikus ülevaade vältesüsteemist ning astmevaheldusest.

Kokku on õpikus 11 keeleõpetuse ja 10 tekstiõpetuse peatükki, mis jagunevad omakorda väiksemateks alajaotusteks. Peatükkide lõpus on küsimused, mis suunavad õpitavat materjali mõistma ja kasutama. Lihtsamatele küsimustele leiab õpilane vastuse õpiku tekstist, keerulisemad pakuvad aga laiemat mõtlemisainet.

Õpik on kirjutatud õpilase jaoks – teemade tutvustus on selles lihtne ja arusaadav ning seetõttu on käsitletavat materjali võimalik omandada ka iseseisvalt.

Tutvu ja lehitse https://www.avita.ee/scart/index.php?class=scart&action=view&cid=1538

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2009
ISBN 9985-2-0819-6
Hind 11.76 EUR

« Tagasi nimekirja