et | en

Eesti keele õpik 8. klassile

Lisa tellimusse

Uus õppekomplekt koosneb õpikust, töövihikust ja helilindist, need on nii suhtlus- kui grammatikateemade osas omavahel seotud tervik.Uus õppekomplekt on kõne temaatikalt, keeleliselt ja sõnavaraliselt sama autori 7. klassi õppekomplekti loogiline järg ja toetub sellele. Õppekomplektis arvestatakse riikliku õppekava nõudeid, ülesannete süsteem on suunatud õppurite loovuse arendamisele. Õpetajal on võimalus kasutada mitmesuguseid õpetamise strateegiaid: intensiiv- ja sugestiivmeetodit, rühmatööd, individuaalõpet. Õppekomplekt on suunatud kõigi kõne osaoskuste kujundamisele, seetõttu lisatakse kuulamisvilumuste kujundamiseks helilint.

Uues õpikus on mitmekesistatud kõnetemaatikat, lisatud kõnematerjal õppekava läbivatel teemadel, kultuuriloolist ainest illustreerivad fotod, rohkem tahelepanu on pööratud ülesannetele, mis suunavad õpilasi eesti keelt kasutama valjaspool kooli.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Aino Siirak
Kirjastus Koolibri
Aasta 2006
ISBN 9985-01899-0
Hind 12.27 EUR

« Tagasi nimekirja