et | en

Eesti keele õpik 9. klassile. Mõttest tekstini

Lisa tellimusse

Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile „Mõttest tekstini” on järjeks 7. klassi õpikule „Sõnadest tekstini” ja 8. klassi õpikule „Lausetest tekstini”. 9. klassi õpik erineb eelmistest selle poolest, et selles ei käsitleta ainult uusi keele- ja tekstiõpetuse teemasid, vaid korratakse põhjalikult ka seni õpitut: nii õigekirjaküsimusi kui ka eri tekstiliikide iseärasusi. Õpiku eesmärgiks on, et õpilasel kujuneks terviklik arusaam keelest kui nähtusest ning ta oskaks keelt õigesti kasutada suhtlemisel ja erinevate tekstide loomisel.

Samamoodi kui eelmistes õpikutes vahelduvad ka 9. klassi õpikus keele- ja tekstiõpetuse peatükid, olles kord tihedamini, kord lõdvemalt seotud. Kokku on õpikus 8 keeleõpetuse ja 8 tekstiõpetuse peatükki, mis jagunevad omakorda väiksemateks alajaotusteks. Õpiku viimane peatükk keskendub ainult kordamisele ja eksamiks valmistumisele.

Tekstiõpetuse peatükkides keskendutakse kõne esitamisele, teksti sidususele, lõigu ülesehitusele, kõnekujundite ja püsiühendite kasutamisele, erinevat liiki tekstide sõnastusele, alustekstidest materjali kogumisele ja süstematiseerimisele, tarbekirjade kirjutamisele, vaadeldakse ajakirjandustekstide keelekasutust, õpitakse ning kirjutatakse olemuslugu, mis sisaldab endas kõigi ajakirjandusžanride tunnuseid. Keeleõpetuse peatükkides õpitakse tundma meie sugulaskeeli ja ära tundma ning hindama eesti keelele omast, tutvutakse sõnatuletuse ja tehissõnade loomisega, tuletatakse meelde sõnade lühendamist ja poolitamist ning korratakse kõiki õigekirjateemasid.

Õpiku juurde kuulub töövihik, kus on harjutusi nii teksti- kui ka keeleõpetuse teemade kohta.

MÕTTEST TEKSTINI ÕPIK 9. KL EESTI KEEL pilt

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2013
ISBN 9789985220306
Hind 18.75 EUR

« Tagasi nimekirja