et | en

Eesti keele õpik 9. klassile

Lisa tellimusse

Uus 9. klassi eesti keele ja tekstiõpetuse õppekomplekt „Mõttest tekstini” ilmub põhjalikult ümber töötatuna ning suuremas formaadis. Muudatuste tegemisel arvestati nii õpikut kasutavate õpetajate arvamuste kui ka eesti keele uue ainekavaga – õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. aasta riiklikule õppekavale. Õppekomplekti ümbertegemise põhimõtteks oli järjepidevus: säilitatud on kõik see, mis on pälvinud tegevõpetajatelt heakskiidu,
ning muudetud ja täiendatud on seda, mis ei ole end õigustanud või on ajale jalgu jäänud.

http://www.avita.ee/20224

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2013

« Tagasi nimekirja